Back to Top

chopper lamppu - Spok Motor

OTHER PRODUCT PHOTOS

Pitkään moottoripyörien rakentamista ja customointia ammattimaisesti harjoittaneella Juholla (Spok Motor) oli ajatus uudenlaisesta moottoripyörän etuvalosta, joka kokonsa ja muotonsa puolesta sopisi custom- ja chopper moottoripyöriin. Lampusta oli tarkoitus tehdä myytävä tuote, jota valmistettaisiin pienissä erissä. Juho oli hahmotellut lampun visuaalista muotoa mutta toteutustapa - käytettävä valmistusmenetelmä oli auki. Muodon takia pohja olisi pitänyt tehdä kahdesta puolikkaasta jotka olisi ensin leikattu muovatusta levystä irti ja sitten hitsata yhteen. Jokaisen valmistettavan kappaleen vaatima työn määrä sekä muovauksessa tarvittavien työkalujen aiheuttama kustannus olisi ollut järjetön tämän tyyppiselle, pieninä sarjoina valmistettavalle tuotteelle. Mistä ratkaisu ongelmaan?

Tuote päätettiin toteuttaa hiekkavaluna alumiinista. Hiekkavalulla tarkoitetaan valuprosessia, jossa muotit tehdään hiekasta ja ne hajoitetaan valun jälkeen kappaleen jäähdyttyä. Muotteja tehdään siis yksi jokaista valmistettavaa valua kohden. Tuote oli jo hyvin lähelle valumenetelmään sopiva. Vain pientä hienosäätöä jouduttiin tekemään sen muotoilussa. Samalla mietittiin koko valmistusprosessi valmiiksi tuotteeksi saakka.

Hiekkavalumuottien tekemiseen tarvitaan valumallit. Mallien valmistuksessa hyödynnetään tuotteen suunnittelumallia. Lampun muoto jaettiin luonnollisella tavalla keskilinjasta kahteen puolikkaaseen (ns. jakotaso) jotta mallit saadaan pois hiekasta kaavauksessa eli muottien valmistuksessa. Kehysosa voitiin tehdä yksiosaisella mallilla sillä muoto on luonnollinen ja jakotasona toimii kappaleen takapinta. Näillä malleilla saadaan kaavattua hiekkaan tuotteen ulkomuodot. Koska tarkoits ei ole valaa umpinaista kappaletta tarvitaan jokaista valua kohti myös ns. keerna. Keerna on hiekasta valmistettu lampun pohjan sisämuotoa vastaava positiivinen muoto, joka asetetaan muottiin sisään sen tekovaiheessa ennen muotin puolikkaiden sulkemista yhteen. Näin sula alumiini ei pääse virtaamaan siihen alueeseen minkä halutaan jäävän tuotteessa tyhjäksi. Keernat tehdään ennen valusarjan muottien kaavausta ja sitä varten tarvitaan ns. keernalaatikko. Mallit ja keernalaatikko yhdessä muodostavat tämän tuotteen valussa tarvittavat mallivarusteet.

Spok Motors hankki joku vuosi sitten moottoripyörän osien valmistusta varten koneistuskeskuksen, jolla nämä mallivarusteet valmistettiin. Ensimmäinen koevaluerä tehtiin jo vuonna 2012. Kiillotuskokeessa varmistui, että hiekkavalulle tyypillien karkeahko pinta on kiillotettavissa haluttaessa vaikka peilikiiltäväksi. Lamppuprojekti eteni harppauksen Juhon tehdessä ensimmäisen "proton" valmiiksi omaan pitkäkeulaansa ennen kevään 2013 MP-näyttelyä. Kiillotettu lamppu herätti kiinnostusta messuvieraissa. FTmachineshop -verkoston avulla Juho sai tuoteideansa toteutettua ja uuden tuotteen Spok Motorsin valikoimaan. Jos lamppu kiinnostaa ota yhteyttä Spok Motors / Juho. www.spokmotor.fi
Jos sinulla on vastaavan tyyppinen osa tai tuote jonka haluat toteuttaa - ota yhteyttä FTmachineshop. ftms@ftmachinsehop.fi

...jatkuu